( 06 ) 441 97 859 paulien@voedingenwelzijn.nl

Tegenwoordig zijn er verschillende beroepen die zich bezig houden met voeding. Je kunt kiezen uit een diëtist, voedingsdeskundige, gewichtsconsulent, voedingscoach etc.

Voedingsdeskundige
Als voedingsdeskundige geef ik advies vanuit een orthomoleculair en holistisch standpunt waarbij de persoon centraal staat. Ik kijk dus niet alleen naar de klachten maar ga vooral ook op zoek naar de oorzaak van de klachten. Hierbij maak ik maar voor een klein gedeelte gebruik van de ‘’Schijf van Vijf’’.

Aangezien de ‘’Schijf van Vijf’’ mijns inziens te algemeen is en zich voornamelijk beperkt tot afvallen maak ik gebruik van uitgebreidere kennis van voeding, spits deze meer op de persoon en kijk tevens ook naar leefstijl, beweging, ontspanning, planning en gedrag. Voor meer specifieke klachten, anders dan afvallen, heeft de voedingsdeskundige dan ook meer kennis in huis t.o.v. bijvoorbeeld een gewichtsconsulent.


Gewichtsconsulent

Zoals reeds genoemd helpt een gewichtsconsulent je voornamelijk met afvallen. Dit doen ze op basis van de ‘’Schijf van Vijf’’ en de ‘’Richtlijnen Goede voeding’’ van de Gezondheidsraad. Een gewichtsconsulent kan zich registreren bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. In het kort BGN.

Diëtist
Een diëtist geeft dieetadvies bij zwaar overgewicht (obesitas) en andere (medische) aandoeningen. Een diëtist staat geregistreerd bij de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Kortweg BIG. Vaak zijn ze ook aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Diëtisten (NVD)

Kosten en vergoedingen
Kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het type advies. Wel of niet medisch (diëtist) en zijn van verschillende factoren afhankelijk. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dient de specialist in ieder geval aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging en een contract te hebben met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Voedingsdeskundige
Bij Praktijk Voeding & Welzijn is geen vergoeding mogelijk. Praktijk Voeding & Welzijn is niet aangesloten bij een zorgverzekeraar. Praktijk Voeding & Welzijn is BATC, KTNO en VBAG erkend.
De reden waarom er geen vergoeding mogelijk is, is omdat hier teveel regels en voorwaarden aan vast kleven. Bovendien zijn de vergoedingen erg laag t.o.v. de premie die je betaalt. Zie ook het voorbeeld hieronder bij de gewichtsconsulent. Om deze reden zijn mijn tarieven naar beneden aangepast om een eventuele vergoeding te compenseren.

Gewichtsconsulent
Indien aangesloten bij BGN en een contract met de zorgverzekeraar dan is een vergoeding mogelijk.
Voorbeeld Zilveren Kruis:

* Geen vergoeding vanuit de basisverzekering

* Aanvullende verzekering 1 ster € 120,- per jaar
Premie €99,- extra per jaar

* Aanvullende verzekering 2 ster € 120,- per jaar
Premie € 237,- extra per jaar

* Aanvullende verzekering 3 ster € 120,- per jaar
Premie € 419,40 extra per jaar

Zoals je hierboven ziet is het verstandig om te berekenen wat de kosten zijn voor de aanvullende verzekering en met welke kosten je eventueel te maken krijgt en hoeveel vergoeding hier tegenover staat. Vaak betaal je meer premie dan dat je vergoedt krijgt.


Diëtist

Dieetadvies wordt 3 uren vergoed vanuit de basis verzekering. De diëtist moet dan wel aangesloten zijn bij de beroepsvereniging en een contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar. Bovendien moet er een medische aanleiding zijn.