( 06 ) 441 97 859 paulien@voedingenwelzijn.nl

Privacy Statement

Praktijk Voeding & Welzijn, gevestigd aan Bruntingerbrink 10, 7812VA Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgevens

Website: www.voedingenwelzijn.nl

E-mail: paulien@voedingenwelzijn.nl

Telefoonnummer: 06 441 97 859

Paulien Woortman is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Voeding & Welzijn.


2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het verwerken van persoonlijke gegevens is nodig voor ;
• Een goede uitvoering van de overeenkomst, namelijk het geven van voedings- en leefstijladvies
• Het kunnen contacteren van de bewuste persoon


3.
 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als jij denkt dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.


4.
 Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
2. Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
3. Medicijngebruik, persoonlijke relevante info, allergieën, ziektes


5.
 Categorieën betrokkenen
•  Klanten
•  Nieuwsbriefleden
•  Info aanvragers


6. Bewaartermijn

Praktijk Voeding & Welzijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
• Wij hanteren een bewaartermijn van 3 maanden voor een papieren dossier na afsluiting van een begeleiding
• NAW en contactgegevens worden max 2 jaar bewaard


7. Verkoop gegevens

Wij verkopen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.


8. Cookies
Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen je er tevens op dat je een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


10. Beveiliging persoonsgegevens

Praktijk Voeding & Welzijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: paulien@voedingenwelzijn.nl

06 441 97 859

Interessante Links

Recepten